จ.อุทัยธานี!ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยข้าราชการประชุมวางแนวพื้นที่กันชนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บ้านเขาเขียว ต.ระบำ อ.ลานสัก

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 15 มี.ค.63 โดยมี ท่าน นพดล พล​เสน​ กรรมการ​ผู้ช่วย​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแนวทางจัดการพื้นที่กันชน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยข้าราชการในพื้นที่ อ.ลานสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ ชุมชนเป็นมิตรกับสัตว์ป่า กรณี หมู่บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 14 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก ณ ห้องประชุม หมู่บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 14 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก ผลการประชุมมี สาระสำคัญคือ หมู่บ้านเขาเขียว ประชากร จำนวน 433 คน และ 127 หลังคาเรือน พื้นที่ทำกิน จำนวน  3,286 ไร่ เป็นพื้นที่สำนักงานปฏิรูป​ที่ดิน​เพื่อ​การ​เกษตรกรรม​จำนวน 1,652 ไร่ ภาพถ่ายวันที่ 12 มกราคม 2520 เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ตั้งแต่ปี 2520 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2537 จึงมีการทำกินวันที่  30 มิถุนายน 2541 จึงมีมติคณะรัฐมนตรี อนุญาต​ให้ถือครองทำกิน จนถึงปี 2545 หมู่บ้านเขาเขียว จึงอยู่ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์​สัตว์ป่า​ห้วยขาแข้ง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย เขตการปฏิรูปที่ดิน และเขตการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  30 มิถุนายน 2541 การดำเนินการที่ผ่านมา ทำรั้วกั้น และทำโป่งดิน สัตว์ป่า มีจำนวน ช้างป่า วัวแดง กวางป่า เก้ง และหมู่ป่า เข้าพื้นที่จำนวน แตกต่างตาม การเผาป่าเพื่อสร้างอาหารสัตว์ป่า และการปลูกผลผลิตเกษตรกรรม ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ คือ ขาดน้ำเพื่อการอุปโภค และการบริโภค และการเกษตรกรรม (สระน้ำ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ​เกษตรกรรม)​ กำหนดให้ตั้งคณะทำงานพิจารณา ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ขุดแหล่งน้ำใหม่ ขุดหลุมในแหล่งน้ำ เชื่อมแหล่งน้ำ โคกหนองนาโมเดล แทงค์ยักษ์  ขุดเจาะน้ำบาดาล แจกน้ำ และฝนหลวง และให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจแหล่งน้ำ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำใหม่ ทั้งแหล่งน้ำบนดิน และแหล่งน้ำไต้ดิน ทำแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าสงวนในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์​สัตว์ป่า ป่าห้วยขาแข้ง ส่งเสริมการปลูกพืช และการปลูกไม้ที่สัตว์ป่าไม่บริโภค ผสมผสานการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ และเวลา 17.00 น. ติดตาม ท่าน นพดล พล​เสน​ กรรมการ​ผู้ช่วย​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ และ​สิ่ง​แวดล้อม​ รับเรื่องร้องเรียน ปัญหาภัยแล้ง ณ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก สุดท้ายนี้เวลา 18.00 น. ติดตาม ท่าน นพดล พล​เสน​ กรรมการ​ผู้ช่วย​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ และ​สิ่ง​แวดล้อม​ รับเรื่องร้องเรียน ปัญหาการจัดการมูลค้างคาว  ณ วัดเขาฆ้องชัย  หมู่ที่ 1 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ดังกล่าวภาพข่าวโดย  สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.