เทศบาลเมืองสี่แคว รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเชิงรุก โดยการจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่ ชุมชนวัดไทรใต้ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งนี้นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สั่งการให้สำนักการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเชิงรุก โดยการจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบกำหนดการในแต่ละชุมชนได้ทางเวปไซด์เทศบาลนครนครสวรรค์ facebook เทศบาลนครนครสวรรค์ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง ทั้งเรื่องของจำนวน และโรคต่างๆ เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ตราเทศบัญญัติเพื่อควบคุมปริมาณสัตว์เลี้ยงในเขตโดยได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัญหาการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และปศุสัตว์อำเมืองนครสวรรค์กำลังร่วมกันเตรียมดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัดในวัดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ภายในเดือนมีนาคมนี้

ภาพข่าวโดย  อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.