"เมืองปากน้ำโพ"จัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ขอความร่วมมือจัดระเบียบทางเท้า
นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พ.ต.อ.วีรภัสส์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ บริเวณถนนมาตุลีตั้งแต่โรงเรียนนครสวรรค์จนถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ถนนอารักษ์ และถนนอรรถกวีตั้งแต่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ถึงเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า และถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ และให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ขับขี่ ผู้ใช้ทางเท้า และผู้ประกอบการร้านค้า

ภาพข่าวโดย  อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.