พะเยา ขบวนแห่เครื่องสักการะ เข้าสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

ในพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา และช่างฟ้อนกว่า 2 พันคนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วันที่ 5 มี.ค.63 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชมรมลูกสาวพ่อขุน อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา จัดขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวง 3 สาย ซึ่งประกอบด้วย สายที่ 1 ลานหน้าวัดศรีโคมคำ โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำขบวนแห่ พร้อมด้วยนางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด สายที่ 2 หน้า ธ.ก.ส.หนองระบู มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำ ขบวนแห่ , สายที่ 3 ประตูประสาทหลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำขบวนแห่ ซึ่งทั้ง 3 ขบวน มีส่วนราชการ และอำเภอต่างในจังหวัดพะเยา ซึ่งนำโดยนายอำเภอ พร้อมด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เคลื่อนเข้าสู่ที่บริเวณพิธีลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นขบวนจากส่วนราชการ อำเภอต่างๆ และกลุ่มมวลชนในจังหวัดพะเยา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำขบวนทั้งหมดเคลื่อนเข้าสู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่จัด งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2563 โดยขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี เป็นขบวนแรก และตามมาด้วยอีก 2 ขบวน ก่อนจะประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ และการรำบวงสรวงถวายพ่อขุนงำเมือง ที่มีช่องฟ้อนจำนวนมากหลายพันคน แต่งการด้วยชุดผ้าไทยพื้นเมืองอย่างสวยงาม ทำการฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ข่วงวัฒนธรรม และถนนชายกว๊านพะเยา
สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 - 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน








ภาพข่าวโดย พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.