รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจเยี่ยม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 นนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางศรีสุดา  เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัวหวัดนครสวรรค์  ให้การต้อนรับ  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 3 ราย ชาย 2 ราย / หญิง 1 ราย ที่ขอเข้าอยู่ในศูนย์ฯด้วยปัญหาครอบครัวและความรุนแรงจากครอบครัว นอกจากนั้นยังเข้าเยี่ยมเด็กหญิงอายุ 12 ปี ที่มีปัญหาพ่อแม่แยกทางกัน ขาดคนดูแล ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสรรค    พร้อมมอบของที่ระลึก เป็นของใช้ส่วนตัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  ก่อนเข้ารับฟังสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่และผลการดำเนินงาน One Home เขตตรวจราชการที่ 18  จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี จำนวน 18 หน่วยงาน  พร้อมทั้งเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน สภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมรายงานสถานการณ์และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

     ทั้งนี้ รัฐนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แนวทางกับทีม One Home  ให้เตรียมรับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะซ้อนวิกฤตขึ้น ทั้งจากสภาวความแห้งแล้ง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCovid 19 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรง ที่จะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกัน  ให้มีการบูรณาการกับกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้เขาสามารถ มีรายได้ ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid 19 ให้เขาสามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ อีกทั้งมอบแนวทางแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคม ไปตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีใครที่เดือดร้อน ที่ต้องดูแลช่ยเหลือแล้ว ส่งต่อข้อมูลให้กับทีม One Home ในพื้นที่หรือส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการในการดูแลช่วยเหลือ ต่อไปต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.