พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก( วิทยาลัยในวัง) ศูนย์เรียนรู้ภูทอง ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก( วิทยาลัยในวัง) พณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษ( มหาวิทยาลัยในวัง) ณ อาคารวิชิต- จารุณี ชินวงศ์วรากุล ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางณัฐกัญญาธ์ การต์การันยกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก( มหาวิทยาลัยในวัง) นายศิริพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ประธานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยในวัง จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในพิธี

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยในวัง สาขา ภูทองวิลเลจ ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง จังหวัดนครปฐม และศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุวรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การเรียนรู้ในความอนุเคราะห์ของกลุ่มSCG ได้ร่วมจัดพิธีรับมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมอาชีพขององค์ความรู้ในวัง ณ ห้องประชุม"วิชิต-จารุณี" ชินวงศ์วรกุล ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในวันมอบ วุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในวันนี้ มีนักศึกษาจากทุกศูนย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมศิลปะไทยในโบราณ ช่างสิบหมู่ เพื่อการมีงานทำ มีวิชาช่างเขียนจิตรกรรมไทย ภาพเขียนสีน้ำ ภาพเขียนสีอะคริลิค งานครัวในวัง อาหาร คาว-หวาน ศิลปะการต่อผ้าภูทอง งานเครื่องหอม เครื่องแขวนไทย การจัดดอกไม้ใบตองร้อยมาลัยดอกไม้สดในรูปแบบต่างๆ งานแสดงการสลักดุนเงินแหวน สายสร้อย หลังจากพิธีมอบวุฒิบัตร องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม กลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ภูทอง กลุ่มศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุวรรณ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มคนพิการ กลุ่มจักสาน กลุ่มพืชผลเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา กลุ่มนักเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 และเข้าเยี่ยมชมกลุ่มฟาร์มฝันปันสุข

ต้อยรอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.