นายอำเภอเก้าเลี้ยว จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมสังฆคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว      วันนี้ 3 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการอำเภอเก้าเลี้ยวและหัวหน้าส่วนราชการ โดยก่อนประชุมมีพิธีมอบ ถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ของอำเภอเก้าเลี้ยวจำนวน 8 นาย และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบของที่ระลึกแก่สมาชิก กองอาสารักษาดินแดนอำเภอเก้าเลี้ยว และ ผู้พิการ คุณแม่เข็มทอง ศรีโสภณ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจการกาชาด เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 10000 บาท และนายอภิวุฒิ กุมภา ยังสนับสนุนกิ่งกาชาด และมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้จำนวน 10000 บาท และ นายอำเภอเก้าเลี้ยวได้ประดับเครื่องหมายการเป็นกำนันและประดับเครื่องหมายและหนังสือสำคัญในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้กับ นายประทุม ปราศจาก ตำแหน่งกำนันตำบลหนองเต่า และนายพัลลภ โพธิ์ปาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลหัวดง


    จากนั้น นายรัฐพล ธุระพันธุ์ ได้เน้นย้ำถึงแนวทางและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ตามแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง คือการขุดลอกหนองน้ำขุ่น ในที่สาธารณะหรือดำเนินการตามแนวทาง โคก-หนอง-นาโมเดล ขุดเชื่อมแหล่งน้ำเดิม การบริการและแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน และ การขุดเจาะบ่อบาดาล โดยให้ดำเนินการทุกพื้นที่ที่เกิดภัยแล้ง
หลังจากนั้นได้เชิญหัวหน้าส่วน ของอำเภอเก้าเลี้ยว แต่ละหน่วยงาน เข้ามาประชาสัมพันธ์ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และที่สำคัญ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และจะมีการจัด(Kick Off) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จากนั้นทางอำเภอเก้าเลี้ยว ได้จัดข้อสอบให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำ เพื่อวัดความรู้ความสามารถ เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านภาควิชาการและการปฏิบัติ เพื่อให้อยู่ในความพร้อม ที่ จะรับใช้ประชาชนต่อไป!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.