พิธีมอบโล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

วันศุุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ และท่านรองจินตนา พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นประธานมอบโล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  General English Proficiency Test  ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นสนามสอบแข่งขัน ดังนี้ค่ะ
1. ด.ญ. บุรพร เรืองแจ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลคะเเนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ ได้รับโล่รางวัลจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ด.ญ. ณภัชนันท์ ปรีชาญาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลคะเเนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
3. ด.ญ. กุญช์ชญา ปรีชาญาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลคะเเนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.