พังงา - แล้งหนัก ชาวบ้านรวมพลังสร้างฝายกั้นน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและครัวเรือน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรวิทย์ สินทนุ  นายก อบต.ลำภี พร้อมด้วยนายศักดิ์ มีประชากร ผู้ใหญ่บ้านหมู่  6  และนางวิไลวรรณ พลจร ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง นำเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่กว่า 150 คน รวมพลังร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในครัวเรือน หรือประปาหมู่บ้านและใช้ในการเกษตร ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง หลังฝนทิ้งช่วงไปนานกว่า 3 เดือน
นายสุรวิทย์ สินทนุ  นายก อบต.ลำภี กล่าวว่า ในปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าปีที่แล้วจนชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านลำภี ซึ่งมีประชากรกว่า 372 คนอาศัยอยู่ เริ่มประสบกับปัญหาน้ำไม่พอใช้ ส่วนพืชผลทางการเกษตรก็เริ่มได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้มีการรวมตัวกันขึ้นทำฝายกั้นน้ำในลำคลองเก้าเจ้า ซึ่งพบว่าปริมาณน้ำได้แห้งขอดลงจนเห็นดินทราย โดยทำการนำไม้ไผ่มาปักเป็นแนวยาวกว่า 30 เมตรขวางลำคลองเก้าเจ้าไว้ จากนั้นได้นำกระสอบทรายนำมาวางทับไว้เป็นแนวยาวเพื่อทำเป็นฝายน้ำล้นให้ชาวบ้านได้ใช้กันก่อนในส่วนของ อบต.ลำภี เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ตนก็ได้มีการออกสำรวจ ให้การช่วยเหลือหากมีการร้องขอน้ำใช้ ชาวบ้านหมู่ไหนไม่มีน้ำใช้ตนก็ได้สั่งให้ อบต. นำรถน้ำออกบริการให้กับชาวบ้านทุกวันในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาภัยแล้งในขณะนี้และได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนให้ชาวบ้านใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้งนี้คาดว่าปีนี้น่าจะแล้งนานกว่าฝนจะตกลงมา

อโนทัย งานดี  081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.