ชลบุรี - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ  นายสมเจตน์ เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป่องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อนซึ่งเป็นพาหะนำโรคในชุมชน  ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขแมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขอเชิญชวนชาวชุมชนนำสุนัขและแมวมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่จุดบริการของแต่ละชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ถึง 2 เมษายน นี้และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลบางพระ หมายเลขโทรศัพท์ 0815788749 หมอรัตน์ กองสาธารณะสุชเทศบาลบางพระ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีนายชวนะ  ทองเย็น ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา เป็นวิทยากรให้ความรู้

 ภาพข่าวโดย ยืนยงค์ ยินดีทรง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.