รองผู้ว่าฯนราออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี พร้อมให้กำลังใจ

วันนี้ 10 มีนาคม 2563 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการนราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี  โดยมีสาธารณสุข องค์กรการบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีและองค์กรบริหารส่วนตำบลปะลุรู

     สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในครั้งนี้ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปยังที่อำเภอสุไหงปาดี เยี่ยมผู้สูงอายุ นายสะมะแอ มามะ  อายุ 106 ปี บ้านตาเซะใต้ อยู่บ้านเลขที่ 234/3 หมู่ 6 ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายสะมะแอ มามะ  ซึ่งเป็นอดีตโต๊ะอิหม่ามบ้านตาเซะใต้  จากนั้นนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการนราธิวาส ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินส่วนตัวให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

     ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีผู้สูงอายุประมาณ 80 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่เกือบ 60 คน ที่เหลืออาศัยอยู่กับญาติและครอบครัวที่ต่างจังหวัด ซึ่งการเดินทางมาเยี่ยมผู้สูงอายุในครั้งนี้ของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อต้องการให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมในการใช้ชีวิตให้มีอายุยืนยาว โดยได้พูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุ พร้อมสอบถามการใช้ชีวิตเพื่อให้มีอายุยืน นอกจากนี้ยังได้สอบถามความต้องการของผู้สูงอายุ

     นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เป็นความตั้งใจที่จะมาเยี่ยมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้มีอายุยืนยาว โดยผู้สูงอายุที่ไปเยี่ยมส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี จากการพูดคุยสิ่งสำคัญที่ทำให้มีอายุยืนยาวมาจากอาหารที่ดี อากาศดี ไม่เครียด มีหลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ มีความพอเพียง มองโลกในแง่ดี และยังได้ฝากให้ประชาชนดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา  COVID - 19 ที่ต้องตระหนักแต่ไม่ตระหนก และร่วมรับผิดชอบ โดยติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสมีมาตรการรองรับในทุกด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ประชาชนติดตามแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และขอให้ชาวนราธิวาสปลอดจากไวรัสโคโรนา COVID - 19


ภาพข่าวโดย นราธิวาส ข่าว-อัสวรรค์ สะมะแอ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.