วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบออนไลน์

การตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงในวงกว้าง และตามมติ ครม. ให้สถานศึกษาปิดการสอนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง และลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมากนั้น ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้มีมาตราการการรับสถานการณ์ในการป้องกันชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาดตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (online) เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยแต่ละชั้นปีจะแตกต่างกันออกไปในวันและเวลาการเรียนการสอน และได้เริ่มทดลองใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (online) ในบางรายวิชาไปแล้วในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี
ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.