"เมืองปากน้ำโพ ติวเข้ม" จัดชุดปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่ายออกตรวจแนะนำร้านอาหารและโรงแรมให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 20 มี.ค.2563 เวลา 18.30 - 22.30 น. ปกครองจังหวัดรครสวรรค์  อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้จัดชุดฎิบัติการร่วม 3 ฝ่าย  ทั้งฝ่ายปกครอง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และจนท.สาธารณสุข ลงพื้นที่ ติดตามแนะนำร้านอาหาร  โรงแรม ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเขตพื้นที่ เทศบาลนนครสวรรค์  เทศบาลหนองเบน ต.หนองปลิง และ ต.วัดไทรย์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัส COVID-19

ภาพข่าวโดย อัมพณ รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.