วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จัดทำวีดีโอสอนการทำหน้ากากอนามัย ให้กับนักศึกษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่

วันที่ 12 มีนาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำวีดีโอสอนทำหน้ากากอนามัยโดยใช้ผ้า รวมถึงการสอนนักศึกษาพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง นำโดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รองผู้อำนวยการฯ ในการนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดทำหน้ากากอนามัย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ และจากการทดสอบประสิทธิภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ขาดตลาดและราคาแพงในขณะนี้


ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.