โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันไตโลก ลดบริโภคเค็ม

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. แพทย์หญิงรัชนี  เชี่ยวชาญธนกิจ ประธาน Service Plan สาขาโรคไต เขตสุขภาพที่ 3 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหวิชาชีพคลินิกชะลอไตเสื่อม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานสุขศึกษา และงานประชาสัมพันธ์  ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มีอันตรายต่ออวัยวะในร่างกายและสุขภาพของทุกคน สาเหตุเนื่องจากคนไทยยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคเค็มเกินความพอดีจนเกิดเป็นโรคไต โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และผู้รับบริการหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเอง ด้วยการหันมาลดเค็ม เพื่อป้องกันโรคไต กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคไต จัดบูธแนะนำอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไต พร้อมชิมอาหารสาธิต โดยนักโภชนากร มีผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ความสนใจร่วมกิจกรรม
สำหรับวันไตโลก จะตรงกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ซึ่งคำขวัญวันไตโลกในปี 2563 คือ "คัดกรอง ป้องกัน รู้ทัน โรคไต"  จัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องตรวจอายุรกรรม และหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์


ภาพข่าวโดยอัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.