หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง นครสวรรค์เริ่มปฏิบัติการทำฝนเทียม เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

ภาคกลาง โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวหงนครสวรรค์ ขึ้นทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเติมน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี หลังปริมาณน้ำเหลือน้อย
วันนี้ (05/03/63) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครสวรรค์ นำอากาศยานขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวง จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หลังเรดาห์ตรวจอากาศตรวจพบสภาพความชื้นบนชั้นอากาศที่เหมาะสมกับการปฏิบัติการทำฝนหลวงนายรัฐกร วรุณสุขะศิริ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครสวรรค์ เปิดเผยทีมฝนหลวง ขึ้นบินโปรยสารใช้สารสูตร 8 จำนวน 1,000 กก. ความสูง 8,000 ฟุต ใช้เครื่องบินของกรมฝนหลวง2ลำและของทหารที่มาช่วยอีก1ลำ  เร่งโปรยสารในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ อุทัยธานีโดยเฉพาะพื้นที่พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.อุทัยธานี พื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี และจ.นครสวรรค์ เขตฯห้วยขาแข้งและอ่างเก็บน้ำทับเสลา ทำให้ในพื้นที่มีฝนตก ขณะที่ภาพถ่ายมุมสูงภายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ แสดงให้เห็นความแห้งแล้ง ซึ่งปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 


ทั้งนี้ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงขึ้นทำฝนหลวงช่วยภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและช่วยเหลือพื้นที่การการเกษตรที่ร้องขอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.