จ.อุทัยธานี!ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย การปฏิบัติของทีมวิทยากรจิตอาสา 904

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63.ดร.อลงกต วรกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมรองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสา​พระราชทาน​ จังหวัด​อุทัยธานี​ และ วิทยากร  จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62 หลักสูตรหลักประจำ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ เลขประจำตัว 3 A - 214 และนาย ศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ ชำนาญพิเศษ วิทยากร พื้นฐาน รุ่น 3 / 62 เลจประจำตัว 3 ก -​156 ลปฏิบัติภารกิจอำนวยการโดย ท่าน ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ และผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี​ บรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย เฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
3.วัน เวลา : วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30  - 10.45  น.
4.สถานที่ : ณ หอประชุม ศาลาประชาคม​ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ถนนพรพิบูลย์อุทิศ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000  https://goo.gl/maps/Kxv6neMKXdyN8MUr7
5.รายละเอียด : บรรยายหัวข้อ อดีต กรุงสุโขทัย : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงศรีอยุธยา : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์​มหาราช กรุงธนบุรี : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาราช 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 1 4 5 และรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ประกอบด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม พระราชพิธีพยุหยาตรา ทางสถลมรรค และทางชลมารค​ พระราชพิธีมหาสมาคม และการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ​  การทำ CPR​ ( CARDIO - PULMONARY RESUSCITATION  ) ( การผสมผสานระหว่างการผายปอดเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในปอด และการกดบริเวณหน้าอกข้างซ้าย (ตำแหน่งหัวใจ) เพื่อให้หัวใจทำการหมุนเวียนเลือดที่มีออกซิเจน และการใช้เครือง​ AED ( Automated External Defibrillator ) หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ความรู้ และการปฏิบัติ มาตรการรับมือ และการป้องกัน  การติดเชื้อ COVID - 19  ประกอบด้วย การใช้หน้ากากอนามัย  และการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย  รับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อน รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ช้อนกลาง และการล้างมือตามวิธีที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน คือ 1. ถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง นำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกัน และถูให้ทั่ว จนรู้สึกสะอาด 2. ปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ แล้วล้างมือต่อโดยการใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และซอกนิ้วให้สะอาด จากนั้นสลับข้างทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่มักลืมกันไป 3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว พลิกมือกลับมาประกบกัน ถูซอกนิ้วด้วยสบู่ 4. กำกำปั้นข้างหนึ่งขึ้นล้างมือต่อ โดยใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาด 5. กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม ทำให้สะอาดทั้งสองด้าน 6. แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว แล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกัน และ 7. กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำเช่นเดียวกัน ช่วยให้ข้อมือสะอาด และจิตอาสาพระราชทาน แก่ สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  เทศบาลตําบลหาดทนง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง จำนวน 250 คน  และข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 264 คน
6.ผลการปฏิบัติ : ไม่มีปัญหา และอุปสรรค  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 264 คน พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงความสำคัญ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ​ การทำ CPR​ ความรู้ และการปฏิบัติ มาตรการรับมือ และการป้องกัน  การติดเชื้อ COVID - 19 และจิตอาสาพระราชทาน


อนึ่งกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด ได้มีการตรวจ และการคัดกรอง การติดเชื้อ COVID - 19 ครบถ้วน และถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ 2558 และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด สมัครเป็น สมาชิก จิตอาสาพระราชทาน แล้ว  จึงได้ประชาสัมพันธ์​ การรับสมัครสมาชิก จิตอาสาพระราชทาน วันที่ 1 - 10 เมษายน 2563 เวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ​จังหวัดอุทัยธานี​ โดย กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ยินดี และเต็มใจ ประชาสัมพันธ์ สมัครสมาชิก จิตอาสาพระราชทาน

สำเนา ทองศรี รายงาน/0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.