ผู้ว่าฯพิจิตรสั่งปิดบ่อนการพนันตีไก่กัดปลาเจ้าคณะจังหวัดนำพระเณรทำความสะอาดพระอารามหลวง

เจ้าเมืองชาละวันลงนามหนังสือด่วนที่สุดงดออกใบอนุญาตตีไก่กัดปลา สถานบันเทิง ดิสโก้เธค นวดแผนไทย โรงหนัง ปิดชั่วคราว 14 วัน ส่วนเจ้าคณะจังหวัดนำพระเณรและญาติโยมช่วยกันทำความสะอาดวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อเพชรพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สร้างกำลังใจสู้ภัยไวรัสโควิด 19
   
วันที่ 18 มี.ค. 2563  พระราชสิทธิเวที,รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ได้ดำเนินการตามนโยบายของ นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ มติเถรสมาคมด้วยการนำพระภิกษุสามเณรและญาติโยม รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นร้านค้าขายอยู่ภายในวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานร้านค้า รวมถึงบริเวณโดยรอบพระอุโบสถ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชร พระศักดิ์สิทิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งในแต่ละวันยังคงมีนักท่องเที่ยวและชาวพุทธจำนวนมากมาท่องเที่ยวและกราบไหว้ขอพรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้มีสติรวมถึงมีกำลังใจต่อสู้กับไวรัสโควิด19 รวมถึงให้มั่นใจได้ว่าวัดท่าหลวง พระอารามหลวงเป็นพื้นที่สะอาดปลอดภัยมาท่องเที่ยวได้ไม่ต้องกังวล แต่ทุกคนควรปฏิบัติตามคำแนะนำตามสุขอนามัยที่ทางราชการแนะนำ   
นอกจากนี้ในส่วนของ นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงนามคำสั่งออกหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2563 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดพิจิตรถึงเรื่องการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ว่าขอให้ชะลอการขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันตีไก่ กัดปลา กล่าวคือ ช่วงนี้ขอให้งดหรือ ปิดสนามไก่ชนที่มีอยู่ในพิจิตรทุกแห่งรวมถึงกีฬาชกมวย แข่งม้า ชนโค ก็ขอให้งดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้ออกหนังสือขอความร่วมมือปิดสถานบริการชั่วคราว ซึ่งในพิจิตรมีดิสโก้เธค 1 แห่ง สถานบริการนวดแผนโบราณและโรงมหรสพขอให้ปิดชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563  ส่วนร้านอาหารริมทางสตรีทฟู้ด  ร้านหมูกระทะ  ร้านส้มตำ หรือร้านอาหารทั่วไป ก็ยังคงเปิดจำหน่ายได้ตามปกติ แต่ขอให้ผู้ประกอบการมีมาตรการคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ หรือ มีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อจะได้ทำให้จังหวัดพิจิตรไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19  แต่ ณ วันนี้ยังยืนยันว่าจังหวัดพิจิตรยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19 แต่อย่างใด

สิทธิพจน์  พิจิตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.