ชลบุรี -รมว.พลังงาน วางศิลาฤกษ์ โครงการพลังงานสะอาด บริษัท ไทออยล์ จำกัด (มหาชน)    ที่บริษัท  ไทออยล์  จำกัด  (มหาชน) อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   เป็นประธาน  วางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด  บริษัท  ไทออยล์  จำกัด  (มหาชน)  โดยมีเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลี  ประจำประเทศไทย  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประธานกรรมการและคณะกรรมการ  บริษัท  ไทออยล์  จำกัด  (มหาชน)  ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

   ไทยออยล์  ถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรก  ที่บุกเบิกการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย  ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นเพียง  35,000  บาร์เรลต่อวัน  ในปีพุทธศักราช  2504  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า  58  ปี  ไทยออยล์  ได้ขยายกำลังการกลั่น และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมาเป็นระยะ ๆ  รวมทั้งยังได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ  ซึ่งประกอบไปด้วย  ธุรกิจปิโตรเคมี  ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน  ธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์  ธุรกิจไฟฟ้า  ธุรกิจผลิตเอทานอล  จนทำให้ปัจจุบันไทยออยล์  เป็นโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในภูมิภาค  และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบสูงที่สุดในประเทศไทย ที่  275,000  บาร์เรนต่อวัน

   ไทออยล์  ได้เริ่มโครงการพลังงานสะอาด  ขึ้น  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ  เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และตรงกับความต้องการของตลาด  รวมไปถึงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต  ให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก  และสร้างโอกาสในการต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเลียมเคมีในอนาคต  โดยโครงการฯ  มีกำหนดการแล้วเสร็จในปี  2566  ซึ่งจะทำให้ไทออยล์มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น  400,000  บาร์เรลต่อวัน

โครงการพลังงานสะอาด  ถือเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนที่สำคัญของภาคเอกชน   ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  หรือ  EEC  ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า  160,000  ล้านบาท  โครงการพลังงานสะอาด  จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน  ทั้งทางตรง  และทางอ้อม  ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน  และสร้างโอกาสให้ประเทศไทย สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในระยะยาวอีกด้วย

นายศิริชัย  โสรเนตร/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.