สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชาร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1 ทำโครงการทำหมัน-ฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในเขตพื้นที่หมู่6 ตำบลบ่อวิน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชาร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1 ทำโครงการทำหมัน-ฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในเขตพื้นที่หมู่6 ตำบลบ่อวิน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อเวลา09.30น.(6 มี.ค.63) ที่ลานวัดพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา นำโดย นายชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1 จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ของประชาชนที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน อยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ซึ่งได้มีประชาชนจำนวนมากพากันนำ สุนัขและแมว มาฉีดวัคซีน และทำหมันในครั้งนี้ ซึ่งโครงการทำหมัน-ฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในเขตพื้นที่หมู่6 ตำบลบ่อวิน ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1 ตามแผนงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ปราโมทย์ เหมือนลม้าย ถ่ายภาพ ธัญกิตต์ อ่อนแสง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.