จ.อุทัยธานี!โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสตรีจังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่ 7 อบรมการทำหน้ากากอนามัย

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 16 มี.ค.63 โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก นางนวรัตน์ กรคณา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลานสัก นางดวงเดือน ชโลธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก พร้อมหน่วยข้าราชการที่เข้าร่วมงานอบรมทำหน้ากากอนามัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัส COVID 19 ในขณะนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายที่ควรเฝ้าระวังรวมทั้งให้มีการป้องกันอย่างเข้มงวดในทุกกรณีนั้น ในฐานะเราเป็นผู้นำสตรี หนึ่งในกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และชุมชน ไม่อาจนิ่งเฉยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีได้ใช้พลังสตรีได้ใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันไวรัส COVID 19 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสตรี จำนวน 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน รวม 100 คน ดังกล่าว

ภาพข่าวโดย  สำเนา ทองศรี  0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.