อำเภอเก้าเลี้ยว ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีตุ้มโฮมไทดำ ครั้งที่ 3

วันนี้ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีตุ้มโฮมไทดำอำเภอเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน.ส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการไทดำอำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อยินดีกับกลุ่มราษฎรไทดำที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมไทดำเสร็จเรียบร้อยตามหลักทางกฎหมายแล้ว รวมทั้งเตรียมจัดงานกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำขึ้นเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการ”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”ของกรมการปกครองและแนวทาง”อำเภอคุณธรรม”ของกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่ได้กำหนดวันที่ที่จะจัดงานให้ชัดเจน เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท 19 ซะก่อน) ณ  ห้องประชุมธรรมคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ชั้น 2
     ....เก้าเลี้ยวแข็งแกร่ง เก้าเลี้ยวสามัคคี เก้าเลี้ยวเป็นหนึ่ง...ครับผม

ภาพข่าวโดย ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644


ขับเคลื่อนโดย Blogger.