ชายแดนส่งเสริมการเรียนเท่าเทียมกันแข่งจินตคณิต(คณิตคิดเร็ว)

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 6 มีนาคม  2563 เวลา 0900 น
ดร.กัลยา  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3  ได้มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาชายแดนให้มีการเรียนการสอนที่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ๆ โดยพัฒนาการเรียนจินตคณิตแบบใช้มือในการคิด ซึ่งได้มีคณะครูจิตอาสากลุ่ม ISAAC (Isaac math for kids)  โดยมีนายสัญญา  สมตา เป็นครูอาสาเข้ามาทำการสอนคณิตคิดเร็วให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และสนับสนุนเงินในการจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ที่ห่างไกลความเจริญและก็มีการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้ทุกโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมารวดเร็วมาก มีการพัฒนาเรื่องคณิตศาสตร์แบบคิดเร็ว  จัดสอนในพื้นที่ห่างไกลทำให้เด็กนักเรียนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่แพ้ในเมืองใหญ่โดยทางผู้บริหารโรงเรียนเหล่านี้ได้เริ่มต้นนำการเรียนการสอนเข้าสู่ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งถืบ โรงเรียนสันต้นเปา  โรงเรียนแม่งอนกลาง  โรงเรียนบ้านแม่คะ โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก โรงเรียนบ้านหนองขวาง  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย โรงเรียนเจ้าแม่อุปถัมภ์ ซึ่งผู้บริหารในโรงเรียนเหล่านี้ตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าของเด็กเยาวชนให้มีการพัฒนาในด้านการคิดเร็ว พัฒนาในด้านสมาธิ และพัฒนาด้านสมอง สร้างอัจฉริยะภาพในด้านการคิดคำนวณ และได้จัดทำการแข่งขันการคิดเร็วขึ้นในวันนี้ที่โรงเรียนบ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างความสนใจกับเด็กเยาวชนที่เรียนและที่เข้ามาทำการแข่งขันกัน พร้อมทั้งคณะครูผู้บริหารที่สนใจและเข้าลุ้นในการที่เด็กโรงเรียนของตนเองได้เข้ามาทำการแข่งซึ่งเด็กทุกโรงเรียนมีการพัฒนาแทบจะเท่าเทียมกันเพียงแต่จะช้าเร็วกว่ากันเท่านั้นคะแนนไม่หนีห่างกันมากเพียงคะแนนสองคะแนน ดีใจกับการพัฒนาด้านคณิตคิดเร็วในโรงเรียนชายแดนพื้นที่ที่ห่างไกล ที่ประสบกับความสำเร็จในการเรียนที่พัฒนาขึ้นทุกปี

ภาพข่าวโดย นายสำราญ  แสงสงค์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.