ประเพณีไหว้สาพระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ่ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้นั่งช้างขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮนำขบวนแห่เครื่องสักการะของเหล่าข้าราชการทั้ง8อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี2563 มี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่1เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ มีนายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ นายวรญาณ บุณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่ทั้ง8อำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลอดถึงห่มผ้าองค์ธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง              วัดพระธาตุช่อแฮ(พระอารามหลวง)ตั้งอยู่ที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่เป็นวัดคู่เมืองแพร่ มีองค์พระธาตุเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงเเสน พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสาริกธาตุส่วนพระข้อศอกซ้ายของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นสมัย พ.ศ.1878-1881 ในสมัยที่พระมหาธรรมราชาธิราช(ลิไท)ได้เสด็จมาถวายสักการะพระธาตุช่อแฮได้บูรณะปฎิสังขรณ์ จากนั้นได้จัดงานสักการะ7วัน7คืนจนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกๆปีเพื่อสักการะบูชาองค์พระธาตุ ตั้งแต่วันขึ้น9ค่ำถึง15ค่ำเดือน4ใต้เดือน6เหนือ ปัจจุบันชาวพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดแพร่ใช้ชื่อว่างานประเพณีไว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ในปีนี้ตรงวันที่2ถึงวันที่8มีนาคม 2563
ณัฐปคัลภ์  ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.