ชลบุรี - เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา น้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดพ่น บริเวณ ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา

ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อม ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เขาฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณ ตลาดสด เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อป้องกัน การแพร่กระจาย ของเชื้อไวรัสโควิค 19  และเชื้อโรคอื่นๆ โดยใช้สารโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ผสมน้ำในอัตราส่วน 1ต่อ99 ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัส โควิค 19 ได้ โดยได้นำมาฉีดพ่นบริเวณพื้นตลาด ส่วนบนบริเวณแผงจำหน่ายสินค้าและอาหารเจ้าหน้าที่ก็ได้นำแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซนต์มาฉีดพ่นจนทั่ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยด้วย
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.