ตลาดสดในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ขานรับนโยบายของภาครัฐป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดเจริญผล อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตอบสนองนโยบายภาครัฐป้องกันและเตรียมรับมือกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป โดยการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดสด โดยมีการตั้งจุดบริการทั่วทั้งตลาด รณรงค์ให้แม่ค้าทุกๆคนป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทางด้านนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น เฝ้าระวัง ติดตามประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่พื้นที่ในอำเภอหนองบัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภคพล ครองสิน/นครสวรรค์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.