"จังหวัดกำแพงเพชร สั่งเข้มมาตรการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโควิด -19 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล "

วันที่ 23 มีนาคม 63  นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมการรับมือโควิด-19 กรณีมีประชาชนเดินทางกลับจากกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำชับและสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทุกอำเภอให้มีการลงทะเบียนบันทึกประวัติการเดินทางเข้าหมู่บ้านทุกคน เพื่อติดตาม ค้นหา เฝ้าระวังได้อย่างทั่วถึง โดยขอให้ประชาชนผู้ที่กลับภูมิลำเนาปฏิบัติตนตามขั้นตอนและมาตรฐานการกักโรค ไม่ออกไปพบปะกับผู้อื่นโดยกักตนเองจนครบ 14 วัน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 191 ราย กักตัวครบ 14 วันแล้ว จำนวน 115 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด แต่ยังมีผู้ที่ถูกกักตัวเฝ้าระวังอีก 76 ราย แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์และจำนวนของผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและเขตปริมณฑลอย่างใกล้ชิดต่อไป


สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.