ราชบุรี ข่าว - มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 2,000,000ซีซี ให้พี่น้องชาวบ้านโป่ง

วันที่ 20 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นาย ตรีทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทราชบุรีเอทานอล จำกัด และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ได้ทำพิธีรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% จำนวน 2,000,000 ซีซี ให้พี่น้องชาวบ้านโป่งทั้ง 15 ตำบล ผ่านนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ในฐานะ ส.ส.จังหวัดราชบุรี โดยจะกระจายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเเต่ละตำบล โดยประชาชนชาวอำเภอบ้านโป่ง จะได้รับคนละ 65 ซีซี ซึ่งสามารถรับได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง, สำนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอบ้านโป่ง, รพ.สต.หนองกบ(ข้างวัดหนองกบ), จุดตรวจปกครองท้องที่ตำบลท่าผา(แยกคลองชลประทานดอนเสลา), ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 ตำบลหนองอ้อ(บ้านหนองบอน) และสำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต 4

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดและประเทศไทยเรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้  ซึ่งสถานที่ราชการทุกแห่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ เพื่อทำความสะอาดมือและทำความสะอาดเครื่องมือหรือวัสดุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ จะได้ใช้ทำความสะอาดล้างมือด้วย  ดังนั้นคณะผู้บริหาร บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด และ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  เห็นความสำคัญเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส covid 19 จึงมีนโยบาย นำแอลกอฮอล์ เพื่อไว้ใช้ในการล้างมือและฆ่าเชื้อโรค มามอบให้กับทางอำเภอบ้านโป่ง

อย่างไรก็ดี นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 ยังได้เป็นตัวแทนประชาชนชาวอำเภอบ้านโป่งกล่าวขอบคุณ บริษัทราชบุรีเอทานอล จำกัด และ บริษัทน้ำตาลราชบุรี จำกัด ที่ได้เห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านโป่ง ในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ในครั้งนี้

ภาพข่าวโดย สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.