จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามการปฏิบัติของสถานประกอบการ หลังการประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (20 มีนาคม 2563)  เวลา 10.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ Emergency Operation Center (EOC)  และติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ โดยติดตามการกำหนดจุดการเข้าออกอาคาร การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารทุกช่องทาง การวางเจลล้างมือในจุดบริการที่มีการใช้ร่วมกันของประชาชน  การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา ฯ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้แนะนำร้านอาหารให้จัดพื้นที่ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากแล้วเข้ามาใช้บริการในห้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้ทุกร้านค้า ภายในห้างสรรพสินค้าวี -สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.