ราชบุรี ข่าว - ซ้อมรับมือผู้ป่วยโควิด-19 เสมือนจริง

วันที่ 21 มี.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยการประชุมครั้งนี้มีการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ ทั้งด้านมาตรการของจังหวัดในการแก้ปัญหาการระบาดของโรค สถานการณ์การระบาด แนวทางการสอบสวนโรค และขั้นตอนการดูแลผู้สงสัยที่กักตัวที่บ้าน

จากนั้นได้ร่วมกันซ้อมแผนเสมือนจริงรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจำลองสถานการณ์ว่ามีกลุ่มเสี่ยงเดินทางมาจากต่างประเทศ และมีบ้านพักอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีหน่วยงานทางการแพทย์ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซ้อมแผน เพื่อทดสอบความพร้อมตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการการระบาดของโรค ขั้นตอนของการป้องกัน การรักษา และการควบคุมโรค ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
ภาพข่าวโดย สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.