จ.อุทัยธานี!!!อำเภอลานสัก มอบถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 250 ถัง ให้กับหมู่บ้านหมู่ละ 2 ถังเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสถานการณ์ภัยแล้ง อ.ลานสัก

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 9 มี.ค.63 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบถังน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 250 ถัง ส่งให้พื้นที่ของอำเภอลานสัก โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ หมู่ละ 2 ถัง ถังละ 2,000 ลิตร จำนวน 250 ถัง จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอลานสัก เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในภัยแล้ง พร้อมทั้งเป็นการเตรียมในการช่วยเหลือราษฎร และทันเหตุการณ์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด

ทั้งนี้นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักได้มอบหมายให้นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก แจกจ่ายถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร หมู่ละ 2 ถัง ให้กับกำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง 6 ตำบล 1 ตำบลระบำ 2 ตำบลลานสัก 3 ตำบลป่าอ้อ 4 ตำบลประดู่ยืน 5 ตำบลทุ่งนางาม 6 ต.น้ำรอบ โดยครั้งนี้ได้มีกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจกจ่ายน้ำให้กับหมู่บ้านของอำเภอลานสักในครั้งนี้


ภาพข่าวโดย นายสำเนา ทองศรี 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.