ชาวนาสู้ภัยแล้ง สูบน้ำก้นคลองสาขาแม่น้ำยมใส่นาข้าว

ชาวนาริมคลองสาขาแม่น้ำยมยังดิ้นรนหาน้ำใส่นาข้าว  ในขณะที่น้ำมีไม่เพียงพอเนื่องจากลำคลองแห้งมายาวนาน
ชาวนาในพื้นที่ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ยังต้องสูบน้ำที่ขังก้นลำคลองใส่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงให้รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้ง  หลังจากในพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงยาวนานประกอบกับน้ำในคลองบางพระหลวงที่เป็นคลองสาขาแม่น้ำยมจากจังหวัดพิจิตรมีน้ำเหลือน้อยและแห้งขอดไม่พอใช้
ชาวนาในพื้นที่ต่างบอกว่า  คลองบางพระหลวงเป็นคลองสาขาที่รับน้ำจากแม่น้ำยมจังหวัดพิจิตรซึ่งในขณะนี้คลองดังกล่าวได้แห้งขอดไม่มีเหลือใช้ทั้งอุปโภคบริโภคและใช้สำหรับพื้นที่ทางการเกษตร  บางช่วงของลำคลองน้ำแห้งจนเป็นเนินดินและสามารถเดินข้ามได้  เบื้องต้นชาวนาที่อยู่ตลอดริมสองฝั่งคลองต้องดิ้นรนสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตัวเอง โดยต้องสูบน้ำจากก้นคลองที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยใส่แปลงนาเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน  ในขณะที่มีนาข้าวอีกหลายแปลงในพื้นที่ไม่สามารถสูบน้ำจากลำคลองใส่นาข้าวได้ ต้องปล่อยให้ข้าวยืนต้นแห้งตายในที่สุดภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.