กองเรือยุทธการ ห่วงใยกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชน เปิดกิจกรรมสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันเชื่อไวรัสโควิท-19

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 มี.ค.63 ที่อาคารสุภาสถาน พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ขึ้นใช้เอง สำหรับใช้ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยมีชมรมภริยากองเรือยุทธการ โดยมี พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ พร้อมสมาชิกชมรมฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองเรือยุทธการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้แทน ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จ.ชลบุรี ข้าราชการ ทหาร พนักงานราชการ รวมถึงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแจกแอลกอฮอล์ที่บรรจุลงขวดแล้วให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วยตามที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นในปัจจุบัน กองเรือยุทธการจึงได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยต่างๆ สามารถทำสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ใช้เองได้ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัส โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และได้รนับการสนับสนุนแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จากบริษัท อี 85 จำกัด จำนวน 2,000 ลิตร รวมถึงกลีเซอรีน จากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 250 กิโลกรัม ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ บริษัท พี.เอ็ม.วาล์ว แอนด์ ซีลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด สนับสนุนขวดขนาด 400 ซีซี จำนวน 1,900 ขวด และ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จ.ชลบุรี มอบเงินสำหรับซื้อขวดแบบพกพา ขนาด 30 ซีซี จำนวน 6,000 ขวด เป็นเงิน 30,000 บาท

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสาธิตการทำสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ในวันนี้จะช่วยให้กำลังพลปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ในระดับหนึ่ง สิ่งสำคัญสุด กำลังพลต้องระมัดระวังตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้มาร่วมการจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน


ภาพข่าวโดย  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย 0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.