ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 สั่งการให้ กองร้อยกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสถานศึกษา ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน(เลในเมือง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการในพื้นที่ เครือข่ายภาคประชาชนชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คนภาพข่าวโดย  สมนึก เชื้อสนุก  0825313717

ขับเคลื่อนโดย Blogger.