ศรีสะเกษ - จนท.จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคเเละทำความสะอาดชะล้างสิ่งปนเปื้อน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ สั่งการให้ นายสรศิริ จันดีบุตร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นำป้ายคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที 1604/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องการระงับใช้ช่องทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของไปติดประกาศตรงประตูด่านช่องสะงำเป็นการประกาศให้คนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจว่ามีการปิดจุดผ่านแดนแล้ว

     จากนั้นเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ชุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่1 ด่านศุลกากร ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิงห์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ทหารพราน ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่3 กองกำลังสุรนารี กองร้อยอาสารักษาดินแดนภูสิงห์ที่19 ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม ได้บูรณาการร่วมกันทำความสะอาดใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิต-19 ในพื้นที่อาคารของสถานที่ทำงานของแต่ละหน่วย ทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ขวางกั้นพื้นที่จุดผ่านแดน ราวเหล็ก ประตูเหล็กของด่าน ตลอดทั้งพื้นถนนเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาบริเวณหน้าด่าน ฆ่าชำระล้างสิ่งปนเปื้อนป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19     ซึ่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ แถลงว่าพบผู้ป่วย 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 32 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 30 ราย รอผลตรวจ 1 ราย มีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 251 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน 163 รายอาการปกติ ยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 88 ราย อาการปกติ
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีมาตรการที่สำคัญ คือ 1.Scanพื้นที่ทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตรวจคัดกรองค้นหาผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อติดตามให้ความรู้กักกันคุมไว้สังเกตอาการที่บ้านจนครบ 14 วัน และ2. ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล แยกตัวสังเกตอาการ เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นพักอยู่บ้านจนครบ 14 วัน ซึ่งจะช่วยให้ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้

ทีมข่าวชายแดนถ่ายภาพ / วสันต์ ดอกไม้ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.