สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ สบอ. 12 (นครสวรรค์) กว่า 3.1 ล้านไร่ ขณะนี้มี hotspot เพียง 2 จุด เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังไฟ รวมทั้งออกประชาสัมพันธ์ และออกช่วยเหลือประชาชน โดยการนำรถบรรทุกน้ำดับไฟไปบริการประชาชนถึงบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  ขอสรุปรายงานสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดังนี้

ในภาพรวมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และ พิจิตร เนื้อที่ป่าอนุรักษ์รวมประมาณ 3.1 ล้านไร่ มีรายงานพบพื้นที่ที่มีจุดความร้อน (hotspot) จากดาวเทียมระบบ VIIRS เพียง 2 จุด  คือ บริเวณฝั่งซ้ายมือทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และบริเวณใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่าคลองสวนหมาก ของอุทยานแห่งชาติคลองลาน ทั้ง 2 จุดอยู่ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่า กำลังดำเนินการควบคุมพื้นที่อยู่


ทั้งนี้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี เนื้อป่าอนุรักษ์กว่า 1.7 ล้านไร่ ขณะนี้ไฟป่าดับสนิทหมดแล้ว ไม่พบจุดความร้อน (hotspot) แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) ได้สั่งการให้หน่วยปฎิบัติผู้รับผิดชอบพื้นที่ในทั้ง 4 จังหวัด วางกำลังเฝ้าระวัง รวมทั้งออกประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และออกช่วยเหลือประชาชน โดยการนำรถบรรทุกน้ำดับไฟป่าในยามที่ไม่มีไฟป่าไปบริการประชาชนถึงบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.