ร้อยเอ็ด - อนุบาลโพนทองเดิน-วิ่ง การกุศลฟื้นฟูโรงเรียนหลังเกิดอุทกภัยพายุ(Running for & recovery after ther flood) ครั้งที่ 1

วันนี้อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 04.30.น.ณ.สนามโรงเรียนอนุบาลโพนทอง  อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชมรมผู้ปกครอง คณะครู-นักเรียน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลโพนทอง รันนิ่ง 2020 ครั้งที่ 1.(Running  for  & recovery  after  ther  flood)       เวลา 04.45 น.นายวัลลภ  จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ในนามคณะกรรมการจขัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ตวง  อันทะชัย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา  สมาชิกวุฒิสภาเดินทางมาเป็นประธานยอดนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 3229 คนนักวิ่งประกอบไปด้วย 10.5 กม./นักวิ่ง 6.5 กม./นักวิ่ง 3 ก.ม  /เวลา 08.00 น.นักวิ่งเข้าเส้นชัย และร่วมรัปทานอาหาร

        นายสุรพล  พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรีนอนุบาลโพนทอง  จ.ร้อยเอ็ด กล่าวถึง  วัตถุประสงในการจัดกิจกรรมตรั้งนี้ว่า  เพื่อหารายได้ปรับปรุง  ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน และฟี้นฟูโรงเรียน  หลังจากการเหตุการณ์อุทกภัยพายุ โพดุล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้คณะครู  บุคคลากรทางการศึกษา  ประชาชน นักเรียน ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ้งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง-สุขภาพจิตดี ส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.