ศรีสะเกษ-เปิดอาคารโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 แปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพารา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธี เปิดอาคารโรงงานผลิตยางแท่ง STR20  โดยมีนายคำฟอง ลุนศรี ประธานสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ กล่าวรายงาน มีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสุรณีย์ สุทธิวัฒนานิติ ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ  ในพิธียังได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 133 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวม 133,000 บาท รายได้จากการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง”ด้วย

จากราคาที่ตกต่ำยางพารา สหกรณ์จึงมีบทบาทเข้ามาดำเนินการเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพในการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันศรีสะเกษพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 253,937 ไร่ 17,733 ครัวเรือน เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้น ซึ่งโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 แห่งนี้ มีขนาดกำลังการผลิต 3 ตัน/ชั่วโมง สามารถผลิตยางแท่งได้วันละไม่น้อยกว่า 48 ตัน


นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง โรงานผลิตยางแท่ง STR20 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีทุน ดำเนินงานในการสร้างโรงงาน จำนวน 53,160,000 บาท  ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 14,112,000  ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนของสหกรณ์  ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแห่งนี้เนื่องจาก สหกรณ์มีการวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป และเครือข่ายสหกรณ์ จำนวนปริมาณที่มากขึ้น  ///
ภาพ/ข่าว โดย วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.