เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ประจำปี 2563  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 นี้
21 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563   ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส มีนักกีฬาฟุตบอล  ทั้งหมด 32 ชุมชนร่วมแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในชุมชนมีการทำงานเป็นทีม มีความปรองดองกล้าแสดงออกเกิดการเรียนรู้ในความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัยและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
สำหรับปีนี้มีทีมฟุตบอลจากชุมชนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 32 ทีม คู่แรกในวันนี้ทีม พิทักษ์ลิขิต คู่กับ ทีม กูแบบาเดาะ ซึ่งการแข่งขัน มีรางวัลการแข่งขัน ราวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด รางวัลทีมฟุตบอลยอดเยี่ยม และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ การแข่งขันเริ่มเวลา 17.00 น.ทุกวันและสามารถชมการแข่งขันรวมถึงเชียร์การแข่งขัน อีกด้วย

ข่าว/ แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.