เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จัดกิจกรรม “เดินวิ่ง CO-OP Run 2020 ก้าวไปด้วยกัน วันสหกรณ์”

วันที่ 23 ก.พ. 2563 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินวิ่ง CO-OP Run 2020 ก้าวไปด้วยกัน วันสหกรณ์” ซึ่งเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด จัดขึ้นบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตลอดจนนักวิ่ง และประชาชนผู้สนใจรวม 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

                           นายแสวง ขาวลออ ประธานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด กล่าวว่า กิจกรรม “เดินวิ่ง CO-OP Run 2020 ก้าวไปด้วยกัน วันสหกรณ์” ในครั้งนี้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปีแห่งการสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ทั้งยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในขบวนการสหกรณ์ในเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตราด ทั้งยังเป็นการรายได้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแหลมงอบ และมอบเป็นทุนให้กับโรงเรียนบ้านสลัก อีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งระยะการแข่งขันเป็น 2 ระยะ คือ ระยะทาง 9 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร

ข่าวโดย นิมิตร คชพร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.