สภาทนายความจังหวัดตราดมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตราดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเนื่องใน วันทนายความ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็น “ วันทนายความ “ และเป็นวันอันสำคัญยิ่งของมวลสมาชิกสภาทนายความ ที่ต้องน้อมรำลึกถึงวันเริ่มต้นการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพทนายความสามารถควบคุมดูแลกันเองตามพระราชบัญญัติทนายความ 2528 ซึ่งในวันทนายความของทุกปีสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศจึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงพลังสามัคคี และแสดงความพร้อมในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ตามบทบาทที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ2528
                  ขณะที่สภาทนายความจังหวัดตราด ตระหนักถึงความสำคัญของวันทนายความดังกล่าว  สภาทนายความจังหวัดตราด จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชนโดย ช่วงเช้านำโดย นาย พิสิฏฐ์ สีกากี  สภาทนายความจังหวัดตราดพร้อมด้วยทนายความจังหวัดตราดเดินทางมอบสิ่งของเครื่องใช้ประกอบด้วย  แป้ง ยาสีฟัน มามอบให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตราดโดยมี  นายแพทย์ทิพยา สุริโย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดฝ่ายการแพทย์ เจ้าหน้าโรงพยาบาลตราดร่วมรับมอบจำนวน100 ชุด จากนั้นได้เดินทางเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด หมู่ 4 ท่าพริก อำเภอเมืองจังหวัดตราด พร้อมด้วยทนายความจังหวัดตราดร่วมเลี้ยงอาหารโดยมี   นายนาวิน อนัตตา วิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับพร้อมร่วมเลี้ยงอาหารให้แก่เด็ก อาหารประกอบด้วย  ไข่พะโล้น่องไก่   ผัดผักบล็อกโคลี่  ขนมปังโคนัท และ นมชมพู    เด็กพิการเหล่ายังขาดโอกาสทางสังคม และต้องการให้สังคมภายนอกเข้ามาช่วยเหลืออีกมากมาย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นข่าวโดย นิมิตร คชพร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.