คืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดตราด กองทัพเรือสนับสนุนเฮลิคอร์ปเตอร์ เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าบนเขาบรรทัดชายแดนด้านจังหวัดตราด

วันที่ 25 ก.พ. 2563 ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าที่ จ.ตราด ในวันนี้ เวลา  17.00น  เฮลิคอร์ปเตอร์ Sea Hawk (ฮ.ปด.1) สังกัดฝูงบิน2 หน่วยบิน เรือหลวงจักรีนฤเบศ  กองทัพเรือ   นำโดย นาวาตรี ธนกร ม่วงทอง นักบินที่ 1 เรือเอก ภานุวัฒน์ ทองศิริ นักบินที่ 2 พร้อมด้วยกำลังพลประจำเครื่องเฮลิคอร์ปเตอร์ Sea Hawk  นำเครื่องลงจอดที่ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน จังหวัดตราด  พร้อมร่วมประชุมก่อนเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าบนแนวเขาบรรทัด ชายแดน ไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด   โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด  นาวาเอก ยุทธนา  สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ร่วมประชุมเพื่อแจ้งตำแหน่งการเกิดปัญหาไฟป่าตามแนวเขาบรรทัด 
                   สำหรับการปฏิบัติการดับไฟป่าบนแนวเขาบรรทัด ชายแดน ไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด ในวันแรกได้ดำเนินการดับไฟป่าบนเขาบรรทัด 2 จุด ประกอบด้วย  บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านคลองมะนาว  ตำบลไม้รูด  อำเภอคลองใหญ่   และบริเวณแนวสันเขาบรรทัด ด้านหลังที่ทำการบริษัทไทยวิวัฒน์ก่อสร้าง  ตำบลแหลมกลัด  อำเภอเมืองตราด  โดยใช้ถุงบรรจุน้ำขนาดความจุ  1,500 ลิตร ที่ติดตั้งใต้เครื่องเฮลิคอร์ปเตอร์  ตักน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านคลองมะนาว  ทั้งนี้ในการการปฏิบัติการดับไฟป่าวันต่อไปจะได้มีการเข้าปฏิบัติการบริเวณบ้านสะพานหิน และพื้นที่อื่น ๆ ตามลำดับต่อไป

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.