"พ่อเมืองปากน้ำโพ" ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ทุกพื้นที่

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประกาศภัยแล้ง 6 อำเภอ  ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค สถานการณ์น้ำใต้ดินแนวโน้มการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ และสถานการณ์น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา และการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง ที่มีทั้งรถบรรทุกน้ำ กำลังพล และเครื่องสูบน้ำรองรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแล้ว

      ทางด้านการเกษตร ขณะนี้เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เและเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้ชี้แจงประชาชนให้งดการทำนาในพื้นที่แล้ว มีการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย และส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย

   ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ได้สรุปและแจ้งแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยให้ตั้ง 1) คณะทำงานที่มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการดำเนินงาน 2) วางแผนและกำหนดพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการให้จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมทุกพื้นที่  3) โครงการ 1 อำเภอ 1 แห่ง ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 มีนาคมนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ประกาศภัยแล้ง  6 อำเภอ ส่วนในพื้นที่อื่นๆให้ดำเนินการ 1 อำเภอ 1 แห่ง ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 เมษายน 2563 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำในการเกษตรพืชสวนพืช พืชไร่ สามารถลดผลกระทบลงได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ สนามบินเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

ภาพข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.