อำเภอเขาสมิงจัดกิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

อำเภอเขาสมิงจัดกิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านตรอกตะแคง หมู่5 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำกิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท่านทรงพระปรีชาสามารถ ในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา ในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยหนึ่งเลยที่เดียว จนมีคำกล่าวว่า "ในรัชกาลที่ 2 นั้น ใครเป็นกวีก็เป็นคนโปรด"

นอกจากนั้นยังทรงส่งเสริมงานช่าง ด้านหล่อพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังได้ทรงพระราชอุตสาหะปั้นหุ่นพระพักตร์พระประธาน ในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร อันเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญยิ่ง องค์หนึ่งของไทยด้วยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงครองราชย์เป็น เวลา 15 ปี ระยะเวลาที่พระองค์ครองราชย์อยู่นั้นนับว่าประเทศอยู่เป็นสถานภาพปกติสุข ว่างเว้นจากการสงคราม พระองค์จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติในด้าน ศิลปะ วรรณคดีและสถาปัตยกรรมดังเป็นที่ปรากฎตราบจนทุกวันนี้ แม้เวลาจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน ยังคงจารึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา
 จากนั้น นายอำเภอเขาสมิงพร้อมหัวหน้าส่วนได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนไหล่ทางในหมู่บ้าน เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ราย งบจากกองทุน พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเอเขาสมิง"(คนเขาสมิงไม่ทิ้งกัน) ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตกอยู่ในภาวะลำบาก

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.