ผู้ตรวจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 28 ก.พ. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายธวัช  เบญจาทิกุล) มอบหมายให้นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ในไตรมาสที่ 2 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.