อำเภอเก้าเลี้ยวประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหน.ส่วนราชการอำเภอ กำนันตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น และชรบ.ในพื้นที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึ่งมีวาระเรื่อง
   -การป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน
   -ปัญหาภัยแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
   -ปัญหาค่า PM ในพื้นที่
   -การป้องกันติดตามเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด 19
   -การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อื่นๆ


ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนในรูปแบบเชิงรุก และบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และได้ผลลัพธ์ในระยะยาว ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและตระนักถึงระบบราชการที่ดีที่มีต่อประชาชนอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว

ภาพข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.