อำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา14.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนาย
คนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว นายประทีป ยิ้มแพร กำนันตำบลมหาโพธิ นายประทีป เพ็ญวิจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ผู้ปกครองท้องที่ตำบลมหาโพธิ ลงพื้นที่ติดตามการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากราษฎร หมู่ที่ 1  ตำบลมหาโพธิ จำนวน 12 ครัวเรือน ที่เดิมทีใช้น้จากการขุดเจาะบ่อบาดาลของแจ่ละครัวเรือน เนื่องจากการประปาภูมิภาคขยายไปไม่ถึง ปัจจุบันน้ำในบ่อบาดาลมีระดับที่ลึกลงไปเรื่อยๆและน้ำมีสภาพเป็นสนิม มีคราบสีเหลือง จึงได้ให้อบต.มหาโพธิตั้งงบประมาณในการขยายเขตประปาภูมิภาคนครสวรรค์ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติจากทั้งสองหน่วยแล้ว จากนี้ไปจะได้ติดตามการขยายเขตประปาให้ราษฎรได้ใช้โดยเร็ว
ภาพข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.