ร้อยเอ็ด - ผู้เฒ่า...แห่งดงแม่เผตวัย 86 ปีแห่ง อ.โพธิ์ชัยบอกเล่าเรื่องราวก้านมะม่วงปีนี้ยาว ลมจะแรงเด้อ!!!

วันนี้วันจันทร๋ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสภา  ผะกาผล อายุ 86 ปี อาชีพทำไร่ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 9 บ้านภูเขาทอง ต.คำผะอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด. ได้บอกให้ลูกหลานสังเกตุดูผลมะม่วงที่ผลิ-ดอก-ออกผล  ปีนี้มะม่วงทุกลูกจะมีลักษณะก้านยาว  ยาวกว่าทุกปี  โบราณจารณ์พยากรณ์ไว้ว่าลมจะมาก และกรรโชกแรงน้ำเยอะระวังท่วมเด้อ


          คุณตาโสภา  บอกว่าธรรมชาติของมะม่วงจะออกดอกได้ดีในสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็นนานหลายเดือนก่อนถึงฤดูแล้งมาเยือน การออกดอกของมะม่วง การพัฒนาการของผลมะม่วง โดยทั่วไปมะม่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะออกดอกในช่วงเดือน สาม ร่วมถึงดอกไม้ทุกชนิดทางภาคอิสานเช่น"ดอกผักติ้ว" "ดอกจาน"จะผลิบานเดือนสาม  ประมาณ  มกราคม - กุมภาพันธ์

         คุณตาโสภา  ผะกาผล วัย 86 ปี แห่งดงแม่เผต เล่าว่า การสังเกตก้านมะม่วง  เป็นความรู้ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเกิดจากการเรียนรู้จากรุ่นปู่และรุ่นพ่อ  พร้อมผ่านประสบการณ์ที่สั่งสม  พัฒนาและสืบทอดกันต่อๆมา เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิต  เป็นทักษะความเชื่อจากปากต่อปากของปู่ถึงรุ่นพ่อ-รุ่นหลาน-เหลนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับก้านมะม่วงนำมาถอดบทเรียนเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบัน.

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.