กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมีพันเอก สุรจิตร สุขีเมฆ  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์   หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้น้ำในแม่น้ำและเขื่อนหลักมีปริมาณน้ำสำรองไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก จึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่างเข้าดำเนินการขุดเจาะแหล่งบ่อบาดาล ในพื้นที่จังหวัดที่มีความเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลของกองทัพบก ในการดำเนินงานขุดเจาะบ่อบาดาล ณ ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ถ.เขาชนกัน-ลานสัก ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และขอให้ผู้นำชุมชนเข้าไปพบปะประชาชนภายในพื้นที่เพื่อรับทราบถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น และขอให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการช่างในส่วนของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตภัยพิบัติทุกโอกาสภาพข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.