ราชบุรี - ทหารช่าง ผลิตหน้ากากอามัยป้องกัน"โควิท 19"

วันที่ 28 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิท 19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ได้สร้างความตระหนกให้กับคนทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยประชาชนมีความตื่นตัว ในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น มีการนำหน้ากากอนามัยมาใช้เพื่อป้องการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค ทำให้หน้ากากอนามัย หรือ mask ไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาดตลาด หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบายและสั่งการให้หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกทุกหน่วย ให้ช่วยกันดูแลสุขภาพของกำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบในทุกมิติ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง จึงมอบหมายให้สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง ตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อแจกจ่าย และจำหน่ายในราคาถูก ให้กับประชาชน


พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทาง สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง รวบรวมสมาชิกแม่บ้านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมจากกลุ่มต่างๆของกรมการทหารช่าง รวม 6 กลุ่ม จำนวน 50 คน เพื่อตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อแจกจ่าย และจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิท 19 สร้างความตระหนกให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ประชาชนหันมาใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องการติดเชื้อและแพร่ระบาดมากขึ้นทุกวัน ทำให้หน้ากากอนามัย มีไม่เพียงพอ ขาดตลาด หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง จากวิกฤตการณ์นี้ ผู้บัญชาการทหารบก จึงสั่งการให้หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกทุกหน่วย ผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่าย และจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกส่วนการผลิตหน้ากากอนามัยของกรมการทหารช่าง จะเป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แบบ 2 ชั้น ตัดเย็บด้วยผ้าอาการ์ซา ที่เน้นการใช้งานสำหรับ การไอ จาม ซึ่งอาจไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆได้ เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยกระดาษ แต่ความพิเศษของหน้ากากอนามัยชนิดผ้า สามารถซักทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง นอกจากจะนำกลับมาใช้งานซ้ำได้แล้ว ยังเป็นการลดขยะไปในตัวด้วย โดยก่อนลงมือตัดเย็บสมาชิกแม่บ้านจะมีการล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือในระหว่างการตัดเย็บ

เจ้ากรมการทหารช่าง ยังได้เปิดเผยอีกว่า ช่วงที่ผ่านมาสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้ตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายหมื่นชิ้น สามารถตัดเย็บวันหนึ่งได้มากกว่า 1,500 ชิ้น และได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชน และตามสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิท 19 และยังจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกเพียงชิ้นละ 5 บาท เพื่อเป็นการลดปัญหากากอนามัยมีราคาแพง ประชาชนที่สนใจสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ร้านค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบริเวณศาลหลักเมืองราชบุรี และห้องสมุดมีชีวิต (Army engineering knowledge Park) ภายใน ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

ภาพข่าว  สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.